About

Bloggens inriktning: politik och filosofi

Dess upphovsman: Anton Lindberg

Antons bostadsort och yrke: Stockholm, mångsysslare

Kontakt: denpolitiskaklassen@gmail.com